Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 13.02.2018 r.

Termin: 13.02.2018 r., początek 13:00
Miejsce: Warszawa, Jutrzenki 116 (siedziba Spółki)

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – 13.02.2018 r.

Porządek obrad Zgromadzenia: 
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia; 
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Hallandale sp. z o.o.; 
6. Sprawy różne;
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.  

 

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 13.02.2018 r.

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx