Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA (Raport 21/2020)   04.08.2020