Relacje inwestorskie > Pytania i odpowiedzi

Pytania mogą być kierowane do spółki przy wykorzystaniu formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Kontakt.

Pytanie z dnia 8.06.2017 r.:

Szanowni Państwo, zapoznałem się z dokumentami na ZWZ i mam pytanie dotyczące projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych - aktualnie Comp (wraz ze spółkami zależnymi) ma ca 19,2% akcji własnych. W projekcie uchwały jest mowa o maksymalnym limicie do 20%. Czy więc należy to rozumieć jako udział z posiadanymi już akcjami łącznie, czy też jest to upoważnienie do nabycia dodatkowo 20%, a więc łącznie mogłoby to być prawie 40%? (tak sugerowałoby utworzenie dodatkowego kapitału zakładowego).

 

Odpowiedź Spółki:

Odpowiadając na pytanie akcjonariusza uprzejmie informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 362 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych wskazanym w uchwale, ograniczenie do 20% należy rozumieć jako udział łącznie z posiadanymi akcjami własnymi.