PLANOWANA DYWIDENDA

W dniu 26 maja 2014 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą przyjęcia polityki dywidendy Spółki. Spółka informowała o tym fakcie w raporcie bieżącym RB 11/2014 z dn. 26 maja 2014 roku.

Polityka dywidendy obowiązuje i znajduje zastosowanie począwszy od podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.
 


WYPŁACONA DYWIDENDA

2015 rok:

Zgodnie z uchwałą WZA Spółki z dn. 30 czerwca 2015 r. akcjonariuszom Spółki w 2015 roku wypłacono dywidendę zgodnie z poniższymi warunkami:

Wysokość dywidendy: 5.236.981,94 zł;

Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję – 1,06 zł;
Liczba akcji objętych dywidendą – 4.940.549;

Dzień dywidendy: 7 lipca 2015 roku;
Termin wypłaty dywidendy: 21 lipca 2015 roku.

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx