Akcjonariat

Comp S.A. wraz z jednostkami zależnymi*
19.2%
MetLife OFE zarządzane przez MetLife PTE S.A.
16.22%
Fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI S.A.
9.96%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
9.45%
Jacek Papaj
5.7%
Pozostali akcjonariusze
39.47%
Liczba akcji % ogólnej liczby akcji oraz % w KZ % głosów na WZ
Comp S.A. wraz z jednostkami zależnymi* 1 136 279 19,20% 19,20%
MetLife OFE zarządzane przez MetLife PTE S.A. 960 000 16,22% 16,22%
Fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI S.A. 589 586 9,96% 9,96%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 559 193 9,45% 9,45%
Jacek Papaj 337 063 5,70% 5,70%
Pozostali akcjonariusze 2 336 067 39,47% 39,47%
Łącznie 5 918 188 100% 100%
* Comp S.A. ani jednostki zależne nie wykonują prawa głosu na WZ.

Stan akcjonariatu Comp S.A. na dzień 28.10.2020.

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx