Doradztwo i Outsourcing

Oferta > Rozwiązania > Doradztwo i Outsourcing

Doradztwo i Outsourcing 

W ramach usługi zapewniamy pełną analizę i niezależną ocenę zasobów IT organizacji oraz wskazujemy, przekazanie na zewnątrz których obszarów IT będzie efektywne i bezpieczne dla organizacji Klienta. W trakcie kompleksowego, budżetowego, procesowego i technicznego due diligence wykorzystujemy analizę TCO oraz ABC w wątku finansowym oraz wiedzę i doświadczenie certyfikowanych inżynierów/konsultantów, wsparte konsultacjami u Vendorów, w wątku technicznym.

Nasz model świadczenia usług obejmuje sposób implementacji docelowego rozwiązania (wraz z fazą przejściową) poprzez stałą kontrolę poziomu i zakresu świadczonych usług aż po zasady i procedury związane z ciągłym doskonaleniem procesu dostarczania usług.

Realizujemy kontrakty outsourcingowe zgodnie z cyklem życia usługi (Projektuj, Implementuj, Zarządzaj, Optymalizuj, Konsultuj), wykorzystujemy najlepsze, funkcjonujące na rynku standardy PMI, Prince2, ITIL, ISACA. W trakcie realizacji szczególny nacisk kładziemy na otwartą, efektywną komunikację oraz bezpieczeństwo danych Klienta.

W oparciu o pakiet usług dobranych z oferty naszej spółki, dostarczamy kompleksowy, pełny outsourcing związany z usługami działów IT, jak i wybranych jego części np. DMS (Desktop Management Services).

Zarządzanie Obszarem IT
W ramach projektów związanych z doradztwem w zakresie obszaru IT i komunikacji na styku IT i działów biznesowych firm, zapewniamy pełną analizę pracy przedsiębiorstwa w zakresie następujących obszarów:

  • ludzie,
  • procesy,
  • technologie,
  • efektywność.

W obszarze zasobów ludzkich koncentrujemy się na badaniu struktury organizacyjnej, zakresach stanowiskowych oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi.

W obszarze procesowym odnosimy funkcjonowanie IT do najlepszych światowych standardów (ITIL, ISO/IEC 20000). Określamy stan obecny, stan oczekiwany oraz prowadzimy pełne wdrożenia procesów operacyjnych oraz zarządczych by osiągnąć stan oczekiwany.

W obszarze technologii analizujemy zasoby sprzętowe i systemowe organizacji oraz przeprowadzamy skalowanie zasobów w dopasowaniu do specyfiki organizacji.

W obszarze efektywności porównujemy organizację wskaźnikowo, jej efektywność do ogólnie uznanych, funkcjonujących na rynku standardów. Doradzamy także w zakresie efektywnego kosztowo systemu licencyjnego wykorzystywanego oprogramowania.