System monitoringu elektronicznego

Oferta > Bezpieczeństwo > System monitoringu ...

System monitoringu elektronicznego

System monitoringu elektronicznego to rozwiązanie prawne obecne w wielu państwach, umożliwiające odbycie kary pozbawienia lub ograniczenia wolności poza zakładem karnym. Konieczność odbywania kary w bezwzględnej izolacji więziennej i  wynikające z tego dolegliwości zastąpione zostały możliwością odbycia kary w domu lub w innym miejscu, wskazanym przez sąd.

Skazany może prowadzić życie osobiste, zawodowe i rodzinne z zachowaniem rygorów pełnej kontroli sprawowanej za pomocą kompleksowej platformy monitoringu elektronicznego przez jednostki penitencjarne, służbę kuratorską oraz upoważnione instytucje dozorujące. Odbywanie kary w tym systemie oparte jest na odpowiedzialności skazanego, samodyscyplinie i ścisłym przestrzeganiu określonego harmonogramu.

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx