Infrastruktura klucza publicznego

Oferta > Bezpieczeństwo > Infrastruktura klucza ...

Infrastruktura klucza publicznego

PKI jest systemem bezpiecznej wymiany informacji elektronicznych. Zapewnia integralność, poufność oraz niezaprzeczalność treści w komunikacji elektronicznej. Dzięki zastosowaniu PKI użytkownik np. poczty elektronicznej ma gwarantowaną autentyczność nadawcy oraz integralność przesyłanych danych, a także zabezpieczenie przed nieuprawnionym odczytem.

Do podniesienia poziomu bezpieczeństwa informacji w instytucjach państwowych, samorządowych, instytucjach finansowych, firmach i przedsiębiorstwach Enigma od przeszło 20 lat oferuje własne rozwiązania do budowy i obsługi PKI takie jak:

  • Modułowa platforma PKI
  • Oprogramowenie narzędziowe do realizacji funkcji PKI
  • Bezpieczny system poczty elektronicznej KryptoMail
  • Kwalifikowany podpis elektroniczny