Bezpieczeństwo systemów i sieci

Oferta > Bezpieczeństwo > Bezpieczeństwo ...

Bezpieczeństwo systemów i sieci

Rozwój usług informatycznych powinien iść w parze ze świadomością zagrożeń i stosownym przeciwdziałaniem. Prawidłowe funkcjonowanie firm i instytucji zależy dziś od dostępu do posiadanych informacji oraz ich sprawnego wykorzystania. Dlatego tak ważne jest, aby szczególną ochroną otoczyć dane przetwarzane w systemach i sieciach, nie dopuszczając tym samym do ich wycieku lub utraty.

Enigma ma w ofercie rozwiązania pozwalające na uniknięcie takich problemów:

  • Next Generation Firewall (NGFW, Zapory Sieciowe Nowej Generacji) określają grupę zapór sieciowych, które dokonują głębokiej analizy ruchu na poziomie aplikacji używanych przez pracowników korzystających z dostępu do internetu – witryn WWW i portali społecznościowych. Dzięki temu zapobiegają najnowszym typom włamań i zagrożeniom wynikającym z niebezpiecznymi zachowaniami pracowników.
    NGFW pozwalają uniknąć niebezpieczeństwa związanego ze zmianami, jakie niesie ze sobą biznesowe wykorzystanie systemów IT, a w szczególności z zagrożeniami i nowymi technikami ataków wykorzystującymi podatność systemów biznesowych. Zapory Sieciowe Nowej Generacji potrafią sprostać tym wymaganiom dzięki możliwości głębokiego skanowania pakietów, zdolności do identyfikacji i kontroli aplikacji działających w sieci oraz zdolności weryfikacji tożsamości użytkownika i egzekwowania polityk kontroli dostępu.
     
  •  SIEM (Security Information and Event Management) to grupa produktów, których głównym zadaniem jest zarządzanie bezpieczeństwem oraz korelacja zdarzeń. Technologia platformy zapewnia szybką analizę zdarzeń generowanych przez urządzenia sieciowe, serwery, systemy operacyjne, bazy danych i aplikacje w czasie rzeczywistym. W środowiskach IT zintegrowanych z systemami SIEM możliwa jest obserwacja wszystkich niestandardowych i podejrzanych czynności dokonywanych zarówno przez użytkowników systemów i administratorów, jak i urządzenia czy aplikacje. Oprogramowanie SIEM agreguje logi z wielu źródeł, następnie normalizuje je i koreluje, co pozwala na automatyczną analizę, wykrywanie operacji naruszających politykę bezpieczeństwa firmy i powiadamianie o tym administratorów.