Bezpieczeństwo infrastruktury

Oferta > Bezpieczeństwo > Bezpieczeństwo ...

Bezpieczeństwo infrastruktury

Miarą sprawności działania każdej organizacji czy firmy nie jest to, jak funkcjonuje w czasie rutynowej pracy, ale jak radzi sobie w czasie chaosu. Nawet najbardziej doświadczone i przygotowane służby narażone są na chaos związany z:

  • brakiem współdzielenia niezbędnych informacji w całym zespole,
  • brakiem koordynacji zadań między poszczególnymi jednostkami,
  • brakiem informacji o wykorzystaniu zasobów technicznych i ludzi,
  • brakiem dostępu do wiarygodnej i sprawdzonej informacji,
  • brakiem informacji o postępie działań na poszczególnych odcinkach działania,
  • brakiem możliwości wymiany doświadczeń między poszczególnymi jednostkami w sytuacjach krytycznych.

Nawet najbardziej zaawansowane systemy kontroli nie zapobiegną wydarzeniom losowym. Zadaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych jest wsparcie służb w codziennej pracy nad rozwiązywaniem nawet najbardziej skomplikowanych spraw.

W ofercie Enigmy znajduje się system Avispon stworzony przez architektów, informatyków i inżynierów z myślą o obsłudze grup ludzi zajmujących się zawodowo prowadzeniem spraw kryminalnych, oraz innych zdarzeń o charakterze policyjnym. Jest to aplikacja wykorzystywana w przypadku wystąpienia dowolnej sytuacji kryzysowej w instytucji, w różnego typu i skali awariach, zagrożeniach dla zarządzanej infrastruktury, środowiska, pracowników czy ludności, ale także kryzysach wizerunkowych i informacyjnych.

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx