Bezpieczeństwo Specjalne

Oferta > Bezpieczeństwo Specjalne

Bezpieczeństwo Specjalne

Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. (www.enigma.com.pl) wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Comp realizuje usługi w zakresie ochrony informacji, posiadając unikatową wiedzę na polskim rynku. Integralną częścią oferowanych rozwiązań jest szeroko pojmowane bezpieczeństwo specjalne. Dotyczy ono zarówno rozwiązań sprzętowych i aplikacyjnych, jak i całego obszaru architektury i realizacji wdrożenia.

Podstawą systemów tworzonych przez firmę Enigma są własne kryptograficzne rozwiązania sprzętowe i aplikacyjne. Atutem tych rozwiązań jest zastosowanie wysoko rozwiniętych technologii i algorytmów szyfrowych. Wysoką jakość oferowanych urządzeń i aplikacji kryptograficznych potwierdza ponad 40 certyfikatów ABW i SKW z zakresu przetwarzania informacji niejawnych od klauzuli „Zastrzeżone”, przez „Poufne” i „Tajne” do „Ściśle tajne”.
Systemy IT oparte na urządzeniach kryptograficznych Enigmy oznaczone są marką CompCrypt i przetwarzają informacje o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego.

Oferta obejmuje:
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx