Sieci i Bezpieczeństwo Korporacji

Oferta > Bezpieczeństwo > Sieci i Bezpieczeństwo ...

Sieci i Bezpieczeństwo Korporacji

Celem naszych usług jest zapewnienie efektywnego i nieprzerwanego funkcjonowania procesów biznesowych sieci operatora oraz przedsiębiorstwa, a także ochronę danych i zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych. Zakres świadczonych usług obejmuje: projektowanie i budowę sieci komputerowych oraz telekomunikacyjnych, ochronę zasobów sieciowych, utrzymanie ciągłości działania, usługi wsparcia technicznego i utrzymania systemów.

Nasze usługi obejmują:

  • Konwergencję sieci i zarządzanie treścią
  • Sieci Optyczne IP, WAN, WiFi/Mesh
  • Bezpieczeństwo Sieciowe firewall/IPS/DLP/SSL-VPN/Aplication firewall/ASPAM/WEB-GATEWAY
  • Ochronę przeciwko wyciekowi danych (data leak protection).