Cyberbezpieczeństwo

Oferta > Bezpieczeństwo > Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

Realizujemy kompleksowe projekty cyberbezpieczeństwa we wszystkich płaszczyznach działalności biznesowej organizacji.

Specjalizujemy się w kompleksowych wdrożeniach technologii i świadczeniem usług, m. in. w zakresie: 

  • systemów zarządzania zdarzeniami i informacją o bezpieczeństwie klasy SIEM,
  • budowy procesów monitorowania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa w organizacji w postaci SOC (Security Operations Center),
  • usług w postaci outsourcingu personelu realizującego procesy monitorowania i reagowania na incydenty, w szczególności operatorów SOC i analityków bezpieczeństwa,
  • usług informatyki śledczej (IT forensic), usług przeglądów i testów bezpieczeństwa w tym audyty bezpieczeństwa systemów, sieci i aplikacji (również mobilnych) łącznie z analizą kodu źródłowego, analizy ryzyka, opracowania dokumentacji bezpieczeństwa,
  • wdrożenia dziedzinowych systemów bezpieczeństwa takich jak: DLP, anty malware  i APT, WAF/DAM, PIM, Vulnerability Management, MDM i endpoint security,
  • usług doradczych w zakresie oceny skuteczności wdrożonych rozwiązań ochrony oraz planowaniem wdrażania i zarządzaniem wdrożeniem nowych technologii cyberochrony,
  • usług wsparcia technicznego łącznie z gwarantowanym poziomem usług. 
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx