Władze spółki

O Firmie > Władze spółki > Robert Tomaszewski

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu
Robert Tomaszewski

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu Comp S.A.

Robert Tomaszewski od 2000 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Comp S.A., zaś od 2004 r. jej Przewodniczącego. W latach 2004-2017 zasiadał w Radach Nadzorczych spółek zależnych od Comp: Safe Computing Sp. z o.o. oraz PayTel S.A. Od 2011 roku jest także Członkiem Zarządu domu maklerskiego Ventus Asset Management S.A. Ponadto od lutego 2017 do czerwca 2017 roku zasiadał w Zarządzie spółki managerskiej CE Management Group sp. z o.o., natomiast w maju 2017 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej Domu Aukcyjnego Libra sp. z o.o. W latach 2007 – 2011 Robert Tomaszewski pełnił funkcję Członka Zarządu Novitus S.A. a w 2011 roku również Członka Zarządu Elzab S.A. W pierwszej z tych spółek był wcześniej Członkiem Rady Nadzorczej (w latach 2006 – 2007). W 2009 roku sprawował funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM S.A. W latach 2001 - 2006 był zatrudniony w Polskiej Agencji Prasowej jako Dyrektor Oddziału PAP Biznes oraz Doradca Zarządu. W latach 1995 – 2004 był Asystentem w Katedrze Rynków Kapitałowych Szkoły Głównej Handlowej. Równolegle, w okresie od 1994 do 2004 roku pełnił funkcję Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Bauma S.A. W latach 2000 – 2003 był też Członkiem Rad Nadzorczych w Bauma System Sp. z o.o. i Bauma Inwestycje S.A. Ponadto pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Infostrefa sp. z o.o. w latach 2015-2016. W latach 1995 – 1997 oraz 1999 – 2000 był Wiceprezesem Zarządu Top Consulting Ltd., a także członkiem Rady Nadzorczej w PKS Polonus S.A. Pełnił także funkcję Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu Domu Inwestycyjnego BWE S.A. (lata 1996 – 1999). Wcześniej związany był też z Domem Maklerskim Instalexport S.A., gdzie między 1993 a 1995 rokiem był Wiceprezesem Zarządu. W latach 1992 – 1993 pracował w BRE Bank S.A. kolejno jako Asystent Maklera i Makler Papierów Wartościowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył kursy podyplomowe na Harvard Business School oraz London Business School, a także wiele innych kursów i szkoleń, w tym m.in. „Managing World-Class Futures Exchange” prowadzony przez Chicago Board of Trade, kurs bankowy organizowany przez Union Bank of Switzerland oraz Mini-MBA organizowany przez Polsko – Amerykańskie Centrum Zarządzania. W 1992 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych.

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx