Władze spółki

Andrzej Wawer

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
Andrzej Wawer

Andrzej Wawer

Wiceprezes Zarządu Comp S.A., Dyrektor Finansowy

Członkiem Zarządu Comp S.A. został w 2009 roku. Jednocześnie pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej Elzab S.A. (od 2001 roku).

W latach 2012-2018 Andrzej Wawer był Członkiem Rady Nadzorczej PayTel S.A., w latach 2010-2014 – Członkiem Rad Nadzorczych Safe Technologies S.A. oraz Safe Computing Sp. z o.o., a w latach 2010-2013 także Cryptotech Sp. z o.o.
Od roku 2005 do 2011 pełnił funkcję Członka Zarządu Novitus S.A., a w latach 2004-2005 Prezesa Zarządu EUROPOMOC Sp. z o.o. Wcześniej, w okresie pomiędzy rokiem 2003 a 2005 zajmował się m.in. realizacją projektów związanych z wykorzystaniem funduszy UE. W latach 2002-2003 był Dyrektorem Biura Inwestycji Kapitałowych w Invest Bank S.A. w Warszawie. W latach 1997-2002 związany był z Pekaes S.A., gdzie pełnił wiele funkcji, m.in. Dyrektora ds. Finansowo - Kapitałowych, Dyrektora ds. Nadzoru Kapitałowego i Zarządzania Strategicznego, Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.
Do tego czasu Andrzej Wawer realizował się zawodowo, wykorzystując swoją wiedzę na temat rynków kapitałowych. W latach 1994-1996 był Zastępcą Dyrektora Departamentu Rynku Pieniężnego i Kapitałowego oraz pełnomocnikiem Zarządu ds. Tworzenia Towarzystwa Inwestycyjnego w Banku Współpracy Europejskiej S.A. w Warszawie. Wcześniej pracował w biurach maklerskich. Był Dyrektorem Biura Maklerskiego Banku Promocji Eksportu Animex Bank S.A. w Warszawie (lata 1992-1994), a w 1992 przez krótki okres maklerem w BRE Brokers S.A.

W roku 1989 ukończył Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, a w 1998 roku studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również liczne kursy i szkolenia oraz studia MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie w 1993 r. W roku 1992 uzyskał licencję maklerską nr 175, a w roku 1997 zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Obecnie kontynuuje program ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).