Władze spółki

O Firmie > Władze spółki

Zarząd Comp S.A.

Rada Nadzorcza

Spółka informuje, iż w świetle oświadczeń złożonych przez członków Rady Nadzorczej spółki co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności.

Grzegorz Należyty
Przewodniczący Rady Nadzorczej Comp S.A.

W Radzie Nadzorczej Comp S.A. zasiada od 30 czerwca 2016 roku. Jednocześnie od kwietnia 2016 r. pełni funkcję Członka Zarządu Siemens Sp. z o.o., z którą to firmą jest związany od 2001 roku - w Siemens Business Services odpowiadał za sprzedaż rozwiązań IT. Dodatkowo od czerwca 2016 Członek Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Od 2013 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej spółek PayTel S.A oraz Elzab S.A.

Od 2012 roku jest również związany z sektorem energetycznym Siemensa w Polsce gdzie pełni funkcję Dyrektora Generalnego branż Power and Gas, Power Generation Services oraz Wind Power and Renewables.

Wcześniej w 2007 roku w zespole Nokia Siemens Networks, działającego w sektorze telekomunikacji, odpowiadał za nadzór sprzedaży usług Managed Services w regionie Zachodniej i Południowej Europy, a następnie jako Account Manager był odpowiedzialny za współpracę z T-Mobile. W kolejnych latach kierował działaniami Nokii Siemens Networks w regionie Centralnej i Wschodniej Europy, a następnie odpowiadał za sprzedaż rozwiązań z zakresu Business Solution do klientów w Europie Zachodniej.

Grzegorz Należyty ukończył Politechnikę Białostocką. Jest również absolwentem programu Executive MBA i programu Dyrektorów Generalnych w Harvard Business School.

Ryszard Trepczyński
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Comp S.A.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
2016 - obecnie DSW AFM Sp. z.o.o.; Wiceprezes Zarządu. Doradztwo finansowe
 
2011 - 2015 GRUPA PZU; Członek Zarządu PZU S.A. i PZU ŻYCIE S.A. odpowiedzialny za Pion Inwestycji, Wiceprzewodniczący Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Członek Komitetu Ryzyka Kredytowego,
Przewodniczący RN: TFI PZU, PTE PZU, Ogrodowa Inwestycje, Tower Inwestycje, członek RN PZU Zdrowie
 
w latach 2011-2018 RN; Grupa Azoty S.A., RN BondSpot Poland, Wiceprzewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego, Esaliens TFI
 
2001 - 2011 Pioneer Pekao Investment Management, w tym:
           2009 – 2011 Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji, Dyrektor Inwestycyjny, kierowanie i nadzór nad Departamentem Zarządzania
Aktywami,
           2007-2009 Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami
           2001-2007 Dyrektor Departamentu Papierów Dłużnych, Zarządzający Aktywami
 
1996-2001 Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. Biuro Inwestycji Finansowych, Naczelnik Wydziału  Zarządzania Portfelami Instrumentów Dłużnych, Zarządzający Aktywami
 
1994-1996 Bank Handlowy w W-wie S.A. Centrum Kapitałowych, makler giełdowy, makler specjalista
 
 

Jacek Papaj

Członek Rady Nadzorczej Comp S.A.

Od 1991 do 2017 roku sprawował funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego COMP S.A. Zajmuje stanowiska w innych spółkach Grupy Kapitałowej. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Elzab S.A. Od 2009 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Enigma SOI Sp. z o.o. Od 2012 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej PayTel S.A., od 2013 roku - Członkiem Rady Nadzorczej w Insoft Sp. z o.o.

W latach 2015-2016 roku Jacek Papaj pełnił funkcję Prezesa Zarządu Zakładów Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. Wcześniej, w latach 2013-2014, sprawował funkcję Prezesa Zarządu JNJ Poland Sp. z o.o. Od 2011 do 2016 roku piastował stanowisko Prezesa Zarządu w Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. W okresie pomiędzy rokiem 2010 a 2015 był członkiem, a później Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. Podobne stanowiska piastował również w latach 2008-2014 w spółkach Big Vent S.A. oraz Safe Computing Sp. z o.o. Od 2004 do 2008 roku obecny Prezes Zarządu COMP S.A. wspierał swoim doświadczeniem, w roli Członka Rady, Fundację Edukacji i Sztuki Filmowej imienia Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy Laterna Magica. W latach 2003-2009 był Prezesem Zarządu Pacomp Sp. z o.o., a między 2003 a 2012 rokiem - Przewodniczącym Rady Nadzorczej Gap S.A. Wcześniej sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej TORN Sp. z o.o. (w latach 2002 – 2004) i Techlab
Sp. z o.o. (lata 1998 – 2004). Jacek Papaj pełnił także funkcję Prezesa Zarządu w już nieistniejących spółkach związanych z COMP: Comp Rzeszów S.A. (lata 1995 - 2004), ICD Comp Consulting Sp. z o.o. (lata 1994 - 2002) i COMP Sp. z o.o. (lata 1987 - 1993). W latach osiemdziesiątych pracował na stanowiskach: Kierownika Zakładu Obrotu w Towarzystwie Innowacji Technicznych KAMAR, Głównego Specjalisty w Spółdzielni Pracy Doradców Gospodarczych KON – POL, Specjalisty Elektronika ds. Uruchomień w Warszawskich Zakładach Urządzeń Informatyki oraz Specjalisty ds. Kooperacji Produkcji w SCANPRODUCT. Swoją karierę zawodową rozpoczynał natomiast w UNITRA POLKOLOR gdzie zdobywał doświadczenie jako Referent ds. Realizacji Kontraktów i Kierownik Laboratorium Legalizacji Aparatów Kineskopowych.

Jacek Papaj ukończył Politechnikę Warszawską na kierunku Elektronika.

Włodzimierz Hausner

Członek Rady Nadzorczej Comp S.A.

W Radzie Nadzorczej Comp zasiada od 2004 roku.

Włodzimierz Hausner (ur. w 1936 roku) posiada wykształcenie wyższe. Uzyskał tytuł magistra ekonomii o specjalności ekonomiki przemysłu na Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. Na studium organizowanym przez Zrzeszenie Prawników Polskich uzyskał dyplom syndyka, likwidatora i zarządcy komisarycznego. Jest dyplomowanym nauczycielem szkolnictwa zawodowego. Tytuł uzyskał w Centrum Doskonalenia Kadr Pedagogicznych w Katowicach. Ukończył kurs członków rad nadzorczych Skarbu Państwa. Odbył szkolenie w Instytucie Zarządzania w Londynie w zakresie Strategy Business Process - Reengineering& Benchmarking. Ma dyplom ukończenia programu Komitety Audytu 2010, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Akademię Leona Koźmińskiego. Przeszkolony został także w zakresie tematyki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) na kursie zorganizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Krajową Izbę Gospodarczą w 2012 r.

W latach 1966-1974 był dyrektorem naczelnym Fabryki Armatur Głuchołazy. W latach 1974-1976 był dyrektorem ds. eksportu kompletnych obiektów w Zjednoczeniu Przemysłu Budowy Aparatury Chemicznej CHEMAK w Warszawie. W latach 1980-1991 pracował w organach administracji państwowej, w tym:

 • Urząd Rady Ministrów (1980-1981) - doradca - ekspert w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Gospodarczej;
 • Urząd Gospodarki Materiałowej (1981-1985) - podsekretarz stanu;
 • Ministerstwo Rynku Wewnętrznego (1988-1990) - wiceminister oraz Szef Głównego Zarządu Rezerw Państwowych.

W latach 1991-1998 zajmował się bezpośrednim zarządzaniem podmiotami gospodarczymi. Był m.in.:

 • pełnomocnikiem ds. działalności gospodarczej Polskiego Związku Głuchych (1991-1992);
 • prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego BOMIS Sp. z o.o. w Warszawie (1992-1993);
 • prezesem Zarządu PFM TRADE Sp. z o.o. w Warszawie (1993-1994);
 • prezesem Zarządu Agencji TNOiK Sp. z o.o. w Warszawie (1994-1998).

W latach 1999-2011 w Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie na stanowisku Zastępcy Sekretarza Generalnego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, a od 2005 r. do 2011 r. równocześnie dyrektorem Centrum Innowacji NOT. Od 2011 r. jest doradcą Prezesa NOT.

W latach 1983-2005 był społecznym wiceprezesem - sekretarzem generalnym Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, jest nadal członkiem Zarządu Głównego TNOiK i 1. Wiceprezesem.

Od 2001 roku działa w Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG). W latach 2001-2005 był wiceprzewodniczącym Komitetu Prywatyzacji KIG, a od 2006 do 2008 był przewodniczącym Platformy Innowacji i Wdrożeń KIG. W 2009 r został wybrany na członka prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Funkcję tę pełnił do czerwca 2017 r. Obecnie jest członkiem Honorowym KIG.

Był członkiem Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, obecnie jest członkiem Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, jako przedstawiciel KIG.

Jerzy Bartosiewicz

Członek Rady Nadzorczej Comp S.A.

1.07.2017 roku objął stanowisko Członka Rady Nadzorczej Comp S.A.

Od 2012 roku jest Doradcą Zarządu (Dyrektorem Inwestycyjnym) w Krajowym Funduszu Kapitałowym S.A.

Pełni również następujące funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu Skyline Venture, Przewodniczącego Rady Inwestorów Funduszu Impera Seed Fund, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polnord S.A., Członka Komitetu Inwestycyjnego Helix Ventures Partner FIZ, Członka Komitetu Inwestycyjnego Venture Capital Satus FIZ, Członka Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Skyline Venture, Członka Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Internet Venture FIZ, Członka Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Impera Seed Fund oraz Członka Komitetu Audytu Polnord S.A.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. W 1991 uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych (licencja nr 52). W 2010 ukończył program Komitet Audytu do RN (Akademia Leona Koźmińskiego, GPW w Warszawie, BDO Sp. z o.o.)

 

Piotr Nowjalis

Członek Rady Nadzorczej Comp S.A.

Pan Piotr Nowjalis jest absolwentem Akademii im. Leona Koźmińskiego (Executive MBA-2014) oraz Uniwersytetu Gdańskiego - Wydziału Ekonomicznego (1997) oraz Wydziału Prawa i Administracji (1998). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem finansami w spółkach kapitałowych prywatnych i publicznych. Zakres odpowiedzialności związany był z zarządzaniem strategicznym, transakcjami fuzji i przelewów, kształtowaniem struktury kapitału, pozyskiwaniem finansowania na krajowych i zagranicznych rynkach finansowych, przeprowadzaniem emisji prywatnych i wtórnych na GPW, zarządzaniem ryzykiem finansowym, nadzorem korporacyjnym, relacjami inwestorskimi, budżetowaniem, controlingiem oraz rachunkowością i sprawozdawczością finansową.

W latach 2003-2017 pełnił funkcje dyrektora finansowego i członka zarządu odpowiedzialnego za finanse w spółkach publicznych notowanych na GPW: - w latach 2008-2017 w spółce CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dyrektor finansowy i wiceprezes zarządu); - w latach 2003-2008 współce AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dyrektor finansowy i członek zarządu).

Wcześniej pracował jako dyrektor ds. ekonomicznych w M&S Pomorska Fabryka Okien SP. z o.o. z siedzibą w Słupsku (2002-2003), dyrektor finansowy - dyrektor wykonawczy w KGHM Polska Miedź S.A. (1999-2002), oraz specjalista w LOTOS S.A. (1998-1999) i w Polskich Liniach Oceanicznych (1997).

Zasiadał również w radach nadzorczych spółek publicznych: TIM S.A (2010 - 2016), Rotopino.pl S.A (2011-2013), Vantage Development S.A. (2011-2015), LIBET S.A. (2017), CCC SA 2017-2019), Synektik S.A. (2017–2020), VRG S.S. (2020), Novaturas AB (2018-2020).

 

Obecnie Piotr Nowjalis jest członkiem rad nadzorczych spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie:

- Orbis S.A. - niezależny członek Rady Nadzorczej i Przewodnicy Komitetu Audytu;

- Dino Polska S.A. - niezależny członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu;

Od 21.02.2020 Piotr Nowjalis jest członkiem zarządu spółki Merxu sp. z o.o. Piotr Nowjalis jest również jednym z inicjatorów powstania i prezesem zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.

Julian Kutrzeba

Członek Rady Nadzorczej Comp S.A.

Urodzony 1961 roku. Wykształcenie V LO, Uniwersytet Jagielloński.

Założyciel wielu firm odnoszących sukcesy na rynku polskim z branży IT / Media / Telekomunikacja, między innymi:

- DRQ, EDISON, MOCOHUB.

Lider projektów i przedsięwzięć, miedzy innymi:

 • Hydro-Quebec, projekt wybudowania oraz oprogramowania sieci automatycznych stacji pomiarowych - ponad autonomicznych 1000 obiektów hydrometeorologicznych.
 • BRE Bank - projekt wydzielenia spółki ONET i jej akwizycji przez ITI.
 • TVN - realizacja systemu interakcji z widzami opartego na wysyłaniu sms-ów, w tym opracowanie jednolitej, niezależnej od operatorów numeracji dla sms premium i obsługa pierwszych programów: Big Brother, Taniec z Gwiazdami.
 • PGE - realizacja programu naprawczego budowy Informatycznego Centrum Usług Wspólnych, w tym zarówno elementy organizacyjne np. relokacja pracowników, techniczne np. standaryzacja usług, prawne np. standaryzacja umów.
 • Qumak - prowadzenie programów naprawczych w zagrożonych strategicznych projektach: EDŚ, ISOK.
 • Albatros - realizacja buy back'u i nadzór sprzedaży podmiotu zależnego do SODEXO
 • Próchnik - próba uratowania spółki;
 • Ministerstwo Cyfryzacji - opracowanie kryteriów informatycznych dla dofinansowywanych projektów rządowych /wprowadzenie zakazu vendor lockingu oraz priorytet dla Open Source, SaaS i testów automatycznych).

Żonaty, dwoje dzieci.