Dołącz do nas

Kariera

Tester Oprogramowania

Miejsce pracy: Warszawa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • przeprowadzanie testów funkcjonalnych, przygotowywanie dokumentacji testowej oraz raportowanie postępu prac,
 • wykrywanie, analiza i raportowanie błędów zidentyfikowanych podczas testów,
 • testy statyczne dokumentacji projektowej,
 • przygotowanie przypadków i scenariuszy testowych zgodnie z przyjętymi standardami,
 • współpraca z analitykami, programistami i przedstawicielami klienta,
 • obsługa błędów w ramach SLA.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • doświadczenia w prowadzeniu testów systemów informatycznych,
 • doświadczenia w przygotowywaniu scenariuszy testowych,
 • znajomości UML umożliwiająca sprawne posługiwanie się dokumentacją analityczną,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • dociekliwości, dokładności i samodzielności w rozwiązywaniu problemów.

DODATKOWE ATUTY:

 • Certyfikat ISTQB
 • znajomość relacyjnych baz danych (znajomość składni SQL),
 • znajomość zagadnień związanych z realizacją testów wydajnościowych i obciążeniowych lub automatycznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie rozumienia dokumentacji technicznej.

DLACZEGO COMP:

 • oferujemy swobodną atmosferę pracy w młodym zespole
 • zapewniamy rozwój kwalifikacji m. in. poprzez udział w szkoleniach i certyfikacjach
 • udostępniamy atrakcyjny pakiet socjalny
Osoby zainteresowane ofertą zachęcamy do przesyłania CV na adres: rekrutacja@comp.com.pl wraz z dopiskiem:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, a wykraczających poza ramy, określone przepisami prawa. Niniejsza zgoda dotyczy postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ofercie pracy. Jednocześnie informuję, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną Administratora Danych tj. Comp S.A. z siedzibą w Warszawie. Kandydatury bez tej adnotacji nie będą rozpatrywane.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Administrator: Comp S.A.z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel.: +48 22 570 38 00
Inspektor Ochrony Danych: kontakt e-mail: iod@comp.com.pl, bądź korespondencyjnie, na wskazany adres.
Podstawą Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Katalog danych, który pracodawca może pozyskać na podstawie przepisów prawa jest określony przez art. 22 z ind. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2018. 108 z późn. zm.). Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże ich nie podanie uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być również art. 6 ust.1 lit.a RODO – wyłącznie w sytuacji wskazania danych dodatkowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorom, w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez COMP S.A procesu rekrutacji, następnie niszczone (do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji). Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.
Przysługuje Pani/Panu prawo: odwołania zgody na ich przewarzanie (tam gdzie zgoda była wymagana), żądania dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia (w przypadkach określonych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.(22) 531-09-62.

Oferty Pracy

Oferujemy

Szkolenia i Certyfikacje
Szkolenia i Certyfikacje
Elastyczne formy zatrudnienia
Elastyczne formy zatrudnienia
Dofinansowania do urlopów
Dofinansowania do urlopów
Imprezy integracyjne
Imprezy integracyjne
Ubezpieczenia grupowe
Ubezpieczenia grupowe
Karty Multisport
Karty Multisport
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx