Dołącz do nas

Kariera

Specjalista ds. wsparcia IT/Pracownik Service Desk

Miejsce pracy: Warszawa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • zapewnienie pierwszego poziomu wsparcia zdalnego dla użytkowników w organizacji Klienta, w zakresie incydentów HW i SW w środowiskach MAC, Windows, Linux i Google, z wykorzystaniem różnorodnych kanałów komunikacji (np. telefon, e-mail, chat, portal do obiegu zleceń SNOW)
 • zapewnienie pierwszego poziomu wsparcia bezpośredniego dla użytkowników w organizacji Klienta w zakresie incydentów HW i SW w wyżej wymienionych środowiskach
 • zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług w ocenie użytkowników końcowych w organizacji Klienta w świetle osiąganych wyników (KPI)
 • eskalowanie problemów, zgodnie ze trybem i ścieżką udostępnioną przez organizację Klienta
 • utrzymanie stałej komunikacji z użytkownikami odnośnie statusu realizacji zleceń

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki z obszaru IT
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego, pozwalającej na współpracę z użytkownikami końcowymi komunikującymi się wyłącznie w tym języku
 • co najmniej 2-letniego doświadczenia w pracy w zespole helpdesk, service desk, IMAC
 • doświadczenia w pracy z systemami operacyjnymi i aplikacjami: MAC, Windows, Linux, Google suite, MS Office, SharePoint
 • ponadprzeciętnych zdolności komunikacyjnych w pracy z wymagającym klientem
 • umiejętności analitycznych, zdolności do właściwej priorytetyzacji zadań i dobrej organizacji pracy własnej

DODATKOWE ATUTY:

 • certyfikat ITIL
 • doświadczenie w pracy w systemie SNOW
 • doświadczenie we wsparciu w zakresie praktycznego wykorzystania urządzeń i aplikacji do telekonferencji

OFERUJEMY:

 • pracę w dynamicznych i kreatywnym zespole,
 • szkolenia i certyfikacje,
 • atrakcyjny system wynagrodzeń z premiowaniem sukcesów
 • atrakcyjny pakiet socjalny
Osoby zainteresowane ofertą zachęcamy do przesyłania CV na adres: rekrutacja@comp.com.pl wraz z dopiskiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, a wykraczających poza ramy, określone przepisami prawa. Niniejsza zgoda dotyczy postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ofercie pracy. Jednocześnie informuję, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną Administratora Danych tj. Comp S.A. z siedzibą w Warszawie. Kandydatury bez tej adnotacji nie będą rozpatrywane.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Administrator: Comp S.A.z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel.: +48 22 570 38 00
Inspektor Ochrony Danych: kontakt e-mail: iod@comp.com.pl, bądź korespondencyjnie, na wskazany adres.
Podstawą Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Katalog danych, który pracodawca może pozyskać na podstawie przepisów prawa jest określony przez art. 22 z ind. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2018. 108 z późn. zm.). Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże ich nie podanie uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być również art. 6 ust.1 lit.a RODO – wyłącznie w sytuacji wskazania danych dodatkowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorom, w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez COMP S.A procesu rekrutacji, następnie niszczone (do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji). Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.
Przysługuje Pani/Panu prawo: odwołania zgody na ich przewarzanie (tam gdzie zgoda była wymagana), żądania dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia (w przypadkach określonych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.(22) 531-09-62

Oferty Pracy

Oferujemy

Szkolenia i Certyfikacje
Szkolenia i Certyfikacje
Elastyczne formy zatrudnienia
Elastyczne formy zatrudnienia
Dofinansowania do urlopów
Dofinansowania do urlopów
Imprezy integracyjne
Imprezy integracyjne
Ubezpieczenia grupowe
Ubezpieczenia grupowe
Karty Multisport
Karty Multisport
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx