Dołącz do nas

Kariera

Programista Android - Oddział Nowy Sącz NOVITUS

Miejsce pracy: Nowy Sącz, Warszawa

W związku z rozwojem COMP SA Oddział Nowy Sącz NOVITUS – Centrum Technologii Sprzedaży – firma działająca w branży nowoczesnych technologii elektronicznych poszukuje kandydatów na stanowisko: "Programista Android".

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za tworzenie, projektowanie i analizę oprogramowania dla systemu Android, testowanie tego oprogramowania oraz urządzeń współpracujących z tym oprogramowaniem.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w programowaniu aplikacji Android,
 • znajomość języka Java,
 • znajomość programowania obiektowego,
 • znajomość języka SQL i bazy danych SQLite,
 • znajomość systemu operacyjnego Android,
 • znajomość systemu operacyjnego Linux i jego poleceń,
 • znajomość środowiska Android Studio,
 • znajomość systemów kontroli wersji (np. GIT),
 • doświadczenie w testowaniu oprogramowania,
 • znajomość języka angielskiego  – w stopniu umożliwiającym wypełnianie dokumentacji technicznej czy zgłębianie literatury fachowej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność. 

Od kandydatów oczekujemy zaprezentowania zrealizowanych osobiście projektów referencyjnych.

W zamian oferujemy:

 • pracę w pełnym wymiarze godzin w firmie będącej liderem w branży,
 • wynagrodzenie adekwatne do oferowanego stanowiska,
 • stabilne warunki zatrudnienia oraz atrakcyjny pakiet socjalny.
Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 31 maja 2020r.  pod adres: kariera@novitus.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:       

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, KRS; 0000037706, REGON: 012499190, NIP: 5220001694, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Programista Android .
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 Rozporządzenia.                
 
.......................................................
(data i podpis kandydata do pracy)
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, KRS; 0000037706, REGON: 012499190, NIP: 5220001694;
2) inspektorem ochrony danych w COMP S.A. jest Pan Mikołaj Franas e-mail iod@comp.com.pl nr tel. służbowego +48 691728811;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Programista Android 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko. W przypadku wybrania Pana/Pani kandydatury i zawarcia umowy o pracę, dojdzie do dalszego przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy rodo@novitus.pl;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Programista Android. 

Oferty Pracy

Oferujemy

Szkolenia i Certyfikacje
Szkolenia i Certyfikacje
Elastyczne formy zatrudnienia
Elastyczne formy zatrudnienia
Dofinansowania do urlopów
Dofinansowania do urlopów
Imprezy integracyjne
Imprezy integracyjne
Ubezpieczenia grupowe
Ubezpieczenia grupowe
Karty Multisport
Karty Multisport
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx