Dołącz do nas

Kariera

Elektronik - Oddział Nowy Sącz NOVITUS

Miejsce pracy: Nowy Sącz

Jesteś pasjonatem elektroniki i nowych technologii?
Chcesz wziąć udział w tworzeniu urządzeń przyszłości?

W związku z rozwojem COMP SA Oddział Nowy Sącz NOVITUS – Centrum Technologii Sprzedaży – firma działająca w branży nowoczesnych technologii elektronicznych (projektowanie i produkcja kas fiskalnych) poszukuje kandydata na stanowisko "Elektronik".

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za działania w zakresie prac laboratoryjnych: montaż i uruchamianie elektroniki prototypowej, diagnostyka awarii, testy wewnętrzne i nadzór nad testami w zewnętrznych laboratoriach, współpraca z konstruktorami i zapleczem technologicznym produkcji.

WYMAGANIA:

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu nowoczesnej elektroniki (głównie cyfrowej, mikrokontrolerów i układów mikroprocesorowych)

 • Praktyczne umiejętności montażu, demontażu, serwisowania urządzeń elektronicznych

 • Podstawowa umiejętność posługiwania się oprogramowaniem CAD dla elektroników (czytanie schematów ideowych, płytek drukowanych)

 • Umiejętność posługiwania się sprzętem w laboratorium elektroniki (oscyloskopy, analizatory, różnego rodzaju mierniki wielkości elektrycznych, mostki, etc.)

 • Wykształcenie wyższe techniczne (elektroniczne lub pokrewne), akceptowalny też technik z odpowiednim zasobem wiedzy elektronicznej

 • Znajomość języka angielskiego (głównie czytanie i ew. sporządzanie dokumentacji technicznej)

 • Komunikatywność, kreatywność, samodzielność

MILE WIDZIANE:

 • Pasjonat elektroniki z zakresu techniki cyfrowej i mikrokontrolerów

 • Doświadczenie na stanowisku związanym z elektroniką

 • Dodatkowym atutem będzie znajomość innego, poza angielskim, języka obcego, np. rosyjskiego (osoba taka mogłaby wtedy wspierać z poziomu działu badawczo – rozwojowego projekty eksportowe przy nawet mniejszych wymaganiach z zakresu elektroniki)

W ZAMIAN OFERUJEMY:

 • Udział w projektach urządzeń elektronicznych stojących na najwyższym światowym poziomie. Wejdź na http://www.novitus.pl/ aby zobaczyć nasze produkty.

 • Pracę w zgranym zespole  w pełnym wymiarze godzin w firmie osiągającej najlepsze wyniki w branży

 • Pracę w dziale BR posiadającym, na potrzeby montażu prototypów, linię montażową SMD oraz Laboratorium z wyposażeniem do badania kompatybilności EMC, komorę klimatyczną, drukarkę 3D i wiele innych urządzeń kontrolno-pomiarowych

 • Stabilne warunki zatrudnienia oraz atrakcyjny pakiet socjalny

 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego

Zgłoszenia należy przesyłać pod adres: kariera@novitus.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:            
Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, KRS; 0000037706, REGON: 012499190, NIP: 5220001694, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Elektronik.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 Rozporządzenia.
.......................................................
(data i podpis kandydata do pracy)
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, KRS; 0000037706, REGON: 012499190, NIP: 5220001694;
2) inspektorem ochrony danych w COMP S.A. jest Pan Mikołaj Franas e-mail iod@comp.com.pl nr tel. służbowego +48 691728811;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Elektronik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko. W przypadku wybrania Pana/Pani kandydatury i zawarcia umowy o pracę, dojdzie do dalszego przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy rodo@novitus.pl;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Elektronik.

Oferty Pracy

Oferujemy

Szkolenia i Certyfikacje
Szkolenia i Certyfikacje
Elastyczne formy zatrudnienia
Elastyczne formy zatrudnienia
Dofinansowania do urlopów
Dofinansowania do urlopów
Imprezy integracyjne
Imprezy integracyjne
Ubezpieczenia grupowe
Ubezpieczenia grupowe
Karty Multisport
Karty Multisport